http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/konkurs.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/listki.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/kalendarz2016.pdf


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/ksiazka1.pdf

http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/nagroda.php

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).
W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.
Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.


Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT laureatem konkursu Wojewody Podlaskiego „Inicjatywa społeczna roku 2015” (19-09-2016, 08:14)

W środę 14 września 2016r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podsumowano Konkurs Inicjatywa Społeczna Roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych działających aktywnie na terenie województwa podlaskiego. Celem konkursu jest promowanie działań organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które swoimi inicjatywami aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zostało laureatem I nagrody konkursu w kategorii „Edukacja i sport” i z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odebrało specjalną statuetkę za inicjatywę „Trzeci wymiar edukacji”, będącą jednym z działań projektu „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski” dofinansowywanego przez Islandie, Norwegię i Liechtenstein w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
więcej...

NORWESKA REWIZYTA W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ
(13-09-2016, 21:25)


W ramach FWD, w dniach 14-20 sierpnia gościliśmy przedstawicieli norweskiego partnera na terenie północno – wschodniej Polski, w Suwalskim Parku Krajobrazowym oraz parkach narodowych: Wigierskim, Biebrzańskim, Narwiańskim i Białowieskim.
Podobnie jak w przypadku naszej delegacji w Norwegii, przedmiotem wizyty było pozyskanie informacji dotyczącej sposobu zarządzania obszarami chronionymi, tym razem na terenie Polski oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych metod edukacji i sposobów udostępniania obszarów chronionych. Nasi norwescy partnerzy mieli okazję spotkać się m.in. z Dyrekcją Wigierskiego Parku Narodowego oraz zespołami odpowiedzialnymi za edukację i turystykę w poszczególnych parkach. Poza spotkaniami kameralnymi oraz wizytami w centrach informacyjnych, Norwedzy uczestniczyli w codziennych sesjach terenowych zorganizowanych na terenach chronionych.
Realizacja projektu pozwoliła na nawiązanie owocnej współpracy dwustronnej z norweskim partnerem. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych narzędzi wpłynie na urozmaicenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej skierowanej przez obie strony do dzieci, młodzieży i dorosłych. Mamy również uzasadnioną nadzieję, że nawiązane kontakty będą w przyszłości procentować wspólnymi, międzynarodowymi inicjatywami społecznymi na rzecz ochrony środowiska… i nie tylko.

Wizyta studyjna w norweskich parkach narodowych, czyli trochę zimy w środku lata
(13-08-2016, 12:08)

W dniach 31.07 – 07.08.2016 r. sześcioosobowa delegacja naszego stowarzyszenia, w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego ze środków Mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywała z tygodniową wizytą na terenie norweskich parków Narodowych, zlokalizowanych w centralnej części kraju. Dzięki dużemu zaangażowaniu przedstawicieli Partnera oraz sprawnej organizacji naszego pobytu, wizyta przebiegła zgodnie z założonym programem. W ciągu 7 dni przebywaliśmy w 5 norweskich Parkach Narodowych: Jotunheimen (Partner Projektu), Breheimen, Jostedalsbreen, Rondane, Dovrefiel oraz na obszarze chronionego krajobrazu – Utladalen Gaupne.

więcej...

KONFERENCJA POSUMOWUJACA DZIAŁANIA PROJEKTU (24-04-2016, 15:28)

W dniu 22 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja podsumowująca działania Projektu pn. „Ochrona zadrzewień – promocja rodzimych gatunków drzew północno – wschodniej Polski”. W imprezie, podczas której omówiono zakres i rodzaj przeprowadzonych w ramach Projektu działań, uczestniczyły 43, reprezentujące m.in. lokalne instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Podczas konferencji, jednostkom czynnie biorącym udział w realizacji działań wręczono symboliczne podziękowania.
Wszystkim, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat przysłużyli się do realizacji projektu składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy do udziału w innych, podejmowanych przez nas przedsięwzięciach.

Międzyprzedszkolny konkurs recytatorski „Przyroda moim przyjacielem” – kolejna edycja (16-04-2016, 15:44)

W dniu 15.04.2016 r. odbył się konkurs recytatorski „Przyroda moim przyjacielem”. Była to kontynuacja imprezy zorganizowanej w ubiegłym roku. W siedzibie Przedszkola nr 2 w Suwałkach, najmłodsi mieszkańcy miasta i okolic zaprezentowali swoje umiejętności sceniczne. W konkursie udział wzięło 29 przedszkolaków z 11 placówek. Jury konkursowe wyłoniło i nagrodziło po trzech laureatów w dwóch grupach wiekowych – 4 i 5 lat. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i pamiątkowe materiały promocyjne. W trakcie imprezy podkreślono udział finansowy państw-darczyńców: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w realizowanym przedsięwzięciu.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nastepna

© Projekt