http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/konkurs.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/listki.php


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/kalendarz2016.pdf


http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/pobrania/ksiazka1.pdf

http://www.drzewa.pryzmat.org.pl/nagroda.php


1. „Trzeci wymiar edukacji ekologicznej”:
Zajęcia edukacyjne i szkolenia z wykorzystaniem technologii 3D. W ramach działania przewidziane są:
- „Kolorowe listki” - kameralne i terenowe zajęcia dla grup przedszkolnych - nauka rozpoznawania podstawowych gatunków drzew po wyglądzie liści.
- "Poznaj swoich i obcych" - edukacja uczniów szkół podstawowych - zajęcia na temat rodzimych i obcych gatunków występujących na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. W ramach działania powołana zostanie grupa wolontariatu, która po półrocznych warsztatach przeprowadzi 20 godzinnych zajęć dla uczniów szkół podstawowych.
- "Cudze sadzicie..." - szkolenia dla mieszkańców gmin z terenu Ostoi Wigierskiej z zakresu ochrony zadrzewień i ich roli w kształtowaniu bioróżnorodności.

2. Konkurs fotograficzny „Nasze drzewa”:
Konkurs fotograficzny przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych (gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w wieku do 19 lat). Tematyką konkursu będą rodzime gatunki drzew północno-wschodniej Polski. Zdjęcia posłużą m.in. do stworzenia bazy zdjęć drzew rodzimych, umieszczonej na stronie internetowej projektu.

3. Akcja wprowadzania zadrzewień „Zmieniamy szare w zielone”:
Wprowadzanie zadrzewień w pięciu lokalizacjach na terenach miejskich i wiejskich. Działanie ma na celu zwiększanie bazy różnorodności biologicznej na terenach nieleśnych.

4. Promocja i informacja:
W ramach tego działania zaplanowano:
- zorganizowanie wystawy zdjęć rodzimych gatunków drzew północno-wschodniej Polski, w trakcie której przewidziano międzyprzedszkolny konkurs recytatorski "Przyroda moim przyjacielem",
- przeprowadzenie imprezy "I Triathlon Wigierski" - trzydniowe warsztaty edukacyjne, w ramach których odbędzie się rajd pieszy, rowerowy i spływ kajakowy,
- wykonanie strony internetowa projektu,
- opracowanie, wydruk i kolportaż wydawnictw, ulotek, plakatów, kalendarza,
- zakup gadżetów promocyjnych,
- ustawienie tablic pamiątkowych w co najmniej trzech miejscach wprowadzania zadrzewień,
- ewaluacja wyników zajęć edukacyjnych i szkoleń przeprowadzonych wśród mieszkańców regionu,
- zorganizowanie konferencji na zakończenie projektu.

5. Zarządzanie projektem:
Ogół czynności wykonywanych przez koordynatora projektu i osób merytorycznie odpowiedzialnych za poszczególne działania, w celu osiągnięcia zamierzonych celów.
© Projekt